Brand en rook

Vaak wordt de nadruk gelegd op het plaatsen van rookmelders. Maar of er nou wel of geen melders aanwezig zijn, je zult in geval bij brand en rook altijd moeten vluchten! Hier wordt vaak te weinig aandacht aan besteed. Kijk eens om je heen thuis, en veronderstel dat er brand bij de deur of onderaan de trap is. Of wanneer je in bed ligt en het huis staat vol rook, wat ga je doen? Denk maar niet dat je rustig kunt ademen en goed om je heen kunt kijken. De onderstaande producten zullen jouw helpen vluchten in noodsituaties.